Archive for August, 2009

Mùa hạ nơi quê nhà

Posted by: Cheapy Fangirls on August 17, 2009

Tháng Tám mùa thu

Posted by: Cheapy Fangirls on August 7, 2009

Trung Quốc ký sự (Extra)

Posted by: Cheapy Fangirls on August 7, 2009

Trung Quốc ký sự (P.2)

Posted by: Cheapy Fangirls on August 7, 2009

Trung Quốc ký sự (P.1)

Posted by: Cheapy Fangirls on August 7, 2009

Những ngày xưa yêu dấu

Posted by: Cheapy Fangirls on August 7, 2009

Sài Gòn du ký

Posted by: Cheapy Fangirls on August 6, 2009

Vũ trường, pub, bar và những điều ngộ nhận

Posted by: Cheapy Fangirls on August 6, 2009

Tản mạn cafe

Posted by: Cheapy Fangirls on August 6, 2009

Cứ thế này thì gầy bằng mắt!

Posted by: Cheapy Fangirls on August 6, 2009